# ابهام

رنگ ها

هر رنگ نماد چیست: قرمز:نماد قدرت ابی:نماد اعتماد زرد:نماد تفکر مثبت نارنجی:نماد شکوه و عظمت سبز:نماد ارامش ارغوانی:نماد اشرافیت قهوه ای:نماد سادگی خاکستری:نماد ابهام  سفید:نماد پاکی سیاه:نماد مرگ تاثیر رنگ بر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید