سیزده نکته ی مهم زندگی و عشق از گابریل گارسیا مارکز

یک:دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو،بلکه به خاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

دو:هیچ کس لیاقت اشک ها تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

سه:اگر کسی تو را ان گونه که می خواهی دوست ندارد،به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

چهار:دوست واقعی کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

پنج:بدترین شکل دلتنگی برای کسی ان است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

شش:هرگز لبخند را ترک نکن.حتی وقتی ناراحتی.چون هرکس ممکن است عاشق لبخند تو شود.

هفت:تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی،ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

هشت:هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند،نگذران.

نه:شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را.به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی.

ده:به چیزی که گذشت غم نخور،به ان چه پس از ان امد لبخند بزن.

یازده:همیشه افرادی هستند که تو را می ازارند.ب این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را ازرده دوباره اعتماد نکنی.

دوازده:خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از ان که شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

سیزده:زیاد از حد خودت را تحت فشار نگذار،بهترین چیز ها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

/ 1 نظر / 13 بازدید
sana

بازم سلام اگه دوست داری میتونیم تبادل لینک کنیم .