رنگ ها

هر رنگ نماد چیست: قرمز:نماد قدرت ابی:نماد اعتماد زرد:نماد تفکر مثبت نارنجی:نماد شکوه و عظمت سبز:نماد ارامش ارغوانی:نماد اشرافیت قهوه ای:نماد سادگی خاکستری:نماد ابهام  سفید:نماد پاکی سیاه:نماد مرگ تاثیر رنگ بر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
6 پست
مزخرف
1 پست
سوار
1 پست
مهربونند
1 پست
ابهام
1 پست
اشرافیت
1 پست
دنیا
1 پست
تغییر
1 پست
روز_اول
1 پست
متحول
1 پست
فقر
1 پست
ثروت
1 پست
ستارگان
1 پست